<ins id="xpvpp"></ins>
<ins id="xpvpp"><span id="xpvpp"></span></ins>
<del id="xpvpp"></del>
<cite id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<i id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>
<ins id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<var id="xpvpp"></var><del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>

NA?E PRACOVNí KULTURA

PRACUJEME NA TOM, CO JE D?LE?ITé

Práce ve spole?nosti Caterpillar zahrnuje víc, ne? jen samotnou práci. Najímáme inteligentní a?p?átelské osobnosti, co? se odrá?í na na?í kultu?e. Dodr?ujeme vysoké standardy a?usilujeme o?to, aby se na?e hodnoty integrity, dokonalosti, tymové práce, oddanosti a?udr?itelnosti odrazily ve zp?sobu, jakym pracujeme. Sna?íme se o?to, aby na?i zaměstnanci neustále plnili náro?né úkoly a?p?itom stále cítili na?i podporu. Nabízíme p?íle?itosti pro profesní rozvoj, v?etně program? pro rozvoj v?d?ích dovedností. Oceňujeme rozmanitost na?eho tymu a?zároveň spolupráci nap?í? spole?ností Caterpillar.

Na?e kultura, stejně jako v?e ostatní v?na?í spole?nosti, m??e existovat jen díky p?ispění jednotlivych zaměstnanc?. ?lověk za ?lověkem vytvá?í prost?edí, ve kterém pracujeme, a?jsme hrdí na spole?nost Caterpillar tak, jak jsme ji vybudovali.  

影音资源