<ins id="xpvpp"></ins>
<ins id="xpvpp"><span id="xpvpp"></span></ins>
<del id="xpvpp"></del>
<cite id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<i id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>
<ins id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<var id="xpvpp"></var><del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>

Globální prohlá?ení spole?nosti Caterpillar o ochraně osobních údaj?

Globální prohlá?ení spole?nosti Caterpillar o ochraně osobních údaj?

Datum ú?innosti: 25-05-2018

Toto Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? popisuje, jakym zp?sobem spole?nost Caterpillar shroma??uje, pou?ívá a p?ená?í osobní údaje. Odrá?í hodnoty a principy definované v na?em dokumentu ?ít na?imi hodnotami v praxi (celosvětovy kodex chování spole?nosti Caterpillar).

?ást 1: Jaky je rozsah p?sobnosti tohoto dokumentu?

?ást 2: Co jsou osobní údaje?

?ást 3: Jak spole?nost Caterpillar osobní údaje shroma??uje?

?ást 4: Jak spole?nost Caterpillar osobní údaje pou?ívá?

?ást 5 a? 7. Jak spole?nost Caterpillar zabezpe?uje, udr?ujte a?zlikvidujte osobní údaje?

?ást 8: Jak spole?nost Caterpillar p?ená?í nebo sdílí shromá?děné osobní údaje?

?ást 9: Jaká jsou va?e p?ístupová práva s ohledem na osobní údaje?

?ást 10-11: Kde m??ete získat dal?í informace? Co se stane, kdy? se toto Prohlá?ení o ochraně osobních údaj? změní?

P?íloha 1. Subjekty údaj? v EHP, které nejsou personálními subjekty

P?íloha 2. Personální subjekty údaj? v EHP

Plán A. Správci údaj? spole?nosti Caterpillar

影音资源