<ins id="xpvpp"></ins>
<ins id="xpvpp"><span id="xpvpp"></span></ins>
<del id="xpvpp"></del>
<cite id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<i id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>
<ins id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<var id="xpvpp"></var><del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>

?Г?ГДЛИЙН УДИРДАМЖИЙН МЭДЭГДЭЛ

С??лд шинэчлэгдсэн 2018 оны наймдугаар сарын 15

?Г?ГДЛИЙН УДИРДАМЖИЙН МЭДЭГДЭЛ

English? |??中文?? |??日本語?? |??Espa?ol?? |??Fran?ais?? |??Deutsch?? |??Italiano?? |??Русский?? |??Português?? |??Polski
Nederlands? |???e?tina?? |??Magyar?? |??Svenska?? |??Bahasa?? |??????????? |????????? |??Türk?? |?????? |??Suomi?? |??Монгол хэл? |?????

Энэх?? ?г?гдлийн удирдамжийн мэдэгдэлд “Caterpillar Inc.” компанийн (цаашид хамааралтай этгээд??дийн хамтаар “Caterpillar” компани, “бид,” “бидэнтэй” эсвэл “манай” гэх) т?гээлтийн с?лжээ (??ний дотор борлуулагчид, тэдгээрийн холбогдох этгээд??д, цаашид “Т?гээлтийн с?лжээ” гэх), хамааралтай этгээд??д (доор тодорхойлсны дагуу), манай болон тэдний ?йлчл??лэгч тус б?рээс машин, б?тээгдэх??н эсвэл бусад х?р?нг?, тэдний хамааралтай ажлын талбайтай (цаашид хамтад нь “Х?р?нг?” гэх) холбоотой мэдээлэл цуглуулах практикийг тодорхойлсон болно. Бид энэ мэдээллийг онлайн болон офлайн арга замаар цуглуулдаг. ??нд: (1) компьютер, API, х?д?лг??нт т?х??р?мж дээр эсвэл эдгээрээр дамжуулж ашиглах аппликэйшн, платформ; (2) “Caterpillar” компани эсвэл бусад компанийн ?йлдвэрлэсэн телематик эсвэл бусад т?х??р?мж (цаашид “Т?х??р?мж” гэх б?г??д Аппликэйшний хамт “Дижитал санал” гэх); (3) манай Т?гээлтийн с?лжээ, эд ангийн ?йлдвэрлэгч, ?йлчилгээ ?з??лэгч, ?йлчл??лэгчид багтана. Энэх?? ?г?гдлийн удирдамжийн мэдэгдэлд “та” гэж заасан байвал таныг хувь х?ний хувьд хэлж байгаагаас гадна шаардлагатай бол таны т?л??лж буй компани эсвэл хуулийн этгээд, т??ний ажилтан, т?л??л?гч нэг б?рийг хэлнэ.

Та манай дижитал саналууд ямар мэдээлэл х?лээн авдаг, ??сгэдэг, дамжуулдаг, т??нчлэн бид тэрх?? мэдээллээр юу хийдгийг ойлгохын тулд энэх?? Мэдэгдлийг тогтмол ?зэж танилцаж байх хэрэгтэй. Та бидэнд Системийн ?г?гд?л, Ашиглалтын ?г?гд?л, эсвэл Хувийн мэдээлэл (тус б?рийг нь доор тодорхойлсон) ?гсн??р энэх?? ?г?гдлийн удирдамжийн мэдэгдлийн н?хц?л, болзлыг з?вш??р?х б?г??д ??ний дотор тухайн мэдээллийг цуглуулах, ашиглах, хуваалцахыг з?вш??рн?.

Бид ямар мэдээлэл цуглуулж болох вэ

Хувийн мэдээлэл” гэдэг нь тодорхой х?ний тухай эсвэл “Caterpillar”компанийн Глобал мэдээллийн нууцлалын тухай мэдэгдэлд нэмж тодорхойлсончлон тодорхой х?нийг таних эсвэл таньж болох аливаа мэдээлэл болно. Энэх?? ?г?гдлийн удирдамжийн мэдэгдэлд тодорхой, ил тод байдлын ??днээс Хувийн мэдээллийг дурдсаны зэрэгцээ “Caterpillar” компанийн Глобал мэдээллийн нууцлалын тухай мэдэгдэл, таны дижитал саналд хамаатай нууцлалын мэдэгдэл нь эдгээр баримт бичигт тодорхойлсон асуудал, ??ний дотор Хувийн мэдээллийг цуглуулах, ашиглах, дамжуулах, задруулах, удирдан зохицуулах асуудлыг хянана. ?г?гдлийн удирдамжийн мэдэгдлийн ямар ч заалт “Caterpillar” компанийн Глобал мэдээллийн нууцлалын тухай мэдэгдэл эсвэл холбогдох аливаа нууцлалын мэдэгдлийг ??рчл?х зорилгог?й.

?“Системийн ?г?гд?л” гэдэг нь дижитал саналаар дамжуулан шингээх, хэрэглэх эсвэл ??сгэх мэдээллийг хэлнэ. ??нд дараах мэдээлэл орж болно:

 • Т?х??р?мж, х?р?нг?, эд ангийн мэдээлэл, ??ний дотор загварын дугаар, серийн дугаар, захиалгын дугаар, програм хангамж, техник хангамжийн хувилбарын дугаарууд, ?р д?нгийн ?з??лэлт, тохируулга, ??ний дотор Х?р?нг?д бэхэлсэн ажлын багаж эсвэл бусад гадаад хэрэгсэл.
 • Цахим ?г?гд?л, ??ний дотор мэдрэгчийн б?ртгэл, хандлага, гистограмм, ?йл явдлын ?г?гд?л, бусад дохиолол, дижитал т?л?вийн ?г?гд?л, гэмтлийн код, зогсонги байсан хугацаа, ?д?р тутмын болон хуримтлагдсан шатахууны зарцуулалт, утааны ?г?гд?л, ?йлчилгээний хугацаа, Х?р?нг??с гараар эсвэл автоматаар татсан цахим ?г?гдлийн файлууд, гэмтэл оношилгооны ?г?гд?л, ?йлчл??лэгч болон Х?р?нг??с хамаарах бусад ?г?гд?л, Т?х??р?мжийн хэрэглэж буй холбооны суваг.
 • ?злэг шалгалтын ?г?гд?л, ??ний дотор “Caterpillar” компани эсвэл гуравдагч этгээдийн ?злэг шалгалтын системийг ашигласан ?злэг шалгалтын ?р д?н.
 • Т?х??р?мжийн байршлын ?г?гд?л, ??ний дотор Х?р?нгийн биет байршил (жишээ нь: хиймэл дагуул, GPS, ??рэн холбооны цамхаг, Bluetooth эсвэл Wi-Fi дохио ашиглан тодорхойлсон).
 • Шингэний ?г?гд?л, ??ний дотор “Caterpillar” компани эсвэл гуравдагч этгээдийн багаж хэрэгсэл ашиглан авсан шингэний сорьцын шинжилгээний ?р д?н (тос, гидравлик болон х?рг?гч шингэн зэрэг).
 • ?йл явдлын бичлэгийн ?г?гд?л, ??ний дотор байршил, хурд, чиглэл, холбогдох видео бичлэг, удирдлагын ашиглалт, эерэг дамжуулгын удирдлага.
 • Засвар, техникийн ?йлчилгээний т??х, ??ний дотор ажлын захиалга (Х?р?нг?д хийсэн б?х техникийн ?йлчилгээ, засвар, эд анги худалдан авах, эд анги солих, ??рчл?х), эд ангийн эдэлгээний хугацаа (эд ангийн ашиглалтын т??х, элэгдлийн хугацаа), техникийн ?йлчилгээний хуваарь, т?л?вл?с?н техникийн ?йлчилгээ, баталгааны хамрах хугацаа, засвар, техникийн ?йлчилгээний гэрээ, ?йлчилгээний хоорондох хугацаа (Х?р?нгийн эд ангийг солих ?йл ажиллагааны т?л?вл?с?н техникийн ?йлчилгээний хоорондох хуваарьт хугацаа), эд ангийн жагсаалт (Х?р?нгийг б?рд??лэгч эд ангийн жагсаалт), ?йлчилгээний захидал (“Caterpillar” компаниас Х?р?нг?д мэдэгдэж буй асуудлыг засахаар з?вл?с?н тусгай ?йлчилгээний арга хэмжээг тодорхойлсон).
 • Ажлын талбай, х?рээлэн буй орчны н?хц?л, ??ний дотор г?йцэтгэж буй ажлын т?р?л, авто зам, зам, ?нд?рл?г, цаг уур, материалын хяналт.
 • Ашиглалтын хэв, ??ний дотор таны Дижитал саналаар дамжуулан бидэнд ?гс?н б?тээгдэх??нтэй холбоотой хэрэглэгчийн тодорхойлсон аливаа мэдээлэл.

“Ашиглалтын ?г?гд?л” гэдэг нь бидний Т?гээлтийн с?лжээнээс цуглуулдаг эсвэл Т?гээлтийн с?лжээний нийл??лдэг нэмэлт мэдээлэл б?г??д ??нд дараах мэдээлэл орж болно:

 • Нэхэмжлэх, ?йлчилгээний гэрээнд агуулагдсан мэдээлэл.
 • Т?гээлтийн с?лжээний ?йлчл??лэгчдийн тухай мэдээлэл, ??ний дотор эдгээр ?йлчл??лэгч эсвэл тэдний борлуулалтын т?л??л?гчидтэй холбоотой зарим Хувийн мэдээлэл.
 • Ажлын захиалгын ?г?гд?л, ??ний дотор ?йлчл??лэгч, холбогдох Х?р?нг?, тогтоосон асуудал, хийсэн засварын тухай мэдээлэл
 • Дэлг??рийн шаталсан удирдлагын ?г?гд?л, ??ний дотор борлуулагчийн бараа материалын тайлан мэдээ, н?х?н хангалтын ажиллагааны тухай мэдээлэл.
 • Т?гээлтийн с?лжээнээс Х?р?нгийн техникийн баазыг (?мчл?лийн эсвэл т?рээсийн) удирдан зохицуулахдаа ашигладаг мэдээлэл, ??ний дотор Т?гээлтийн с?лжээний ?йлчл??лэгчид, ажлын талбай.
 • Борлуулагчийн эд ангийн ?г?гд?л, ??ний дотор эд ангийн бараа материалын менежмент, н?х?н хангалт, ?йлчл??лэгчийн худалдан авалт, буцаалт, сэлбэг эд ангиар солихтой холбоотой мэдээлэл.

“Caterpillar” компанийн цуглуулсан мэдээлэл м?н Системийн ?г?гд?л, Хувийн мэдээлэл, Ашиглалтын ?г?гд?л эсвэл тэдгээрийн хослолыг б?рд??лж болно. Хэрвээ та аливаа Системийн ?г?гд?л, Ашиглалтын ?г?гд?л, эсвэл Хувийн мэдээллийг, ??ний дотор “Caterpillar” компанийн ?йлдвэрлээг?й Х?р?нг? дээрх Т?х??р?мжтэй холбоотой байж болох Системийн ?г?гдлийг илгээвэл тус мэдээллийг ингэж илгээхээс гадна энэх?? ?г?гдлийн удирдамжийн мэдэгдлийн дагуу ашиглахыг бидэнд з?вш??р?х эрхтэй болохоо мэдэгдэнэ.

Бид мэдээллийг хэрхэн цуглуулж болох вэ

Бид болон манай ?йлчилгээ ?з??лэгчид янз б?рийн замаар мэдээлэл цуглуулж болно. ??нд:

 • Т?х??р?мж??р дамжуулан: Бид Т?х??р?мж??р тоноглосон Х?р?нг??с ??рэн эсвэл хиймэл дагуулын холбоо, радио эсвэл дотоод с?лжээний холболтоор дамжуулан мэдээлэл х?лээн авч болох б?г??д ??нд Системийн ?г?гд?л (тухайлбал Т?х??р?мж эсвэл Х?р?нг?тэй холбоотой мэдээлэл) эсвэл Хувийн мэдээлэл (тухайлбал цуцалтыг хянах хэрэгсэл, тавцан дээрх камер, ойр зай мэдрэх систем, б?хээг доторх хяналтын технологийн ??сгэсэн мэдээллээс) орж болно. Гэмтлийн код, ашиглалтын цаг, шатахууны т?вшин зэрэг зарим мэдээллийг автоматаар цуглуулж болно.
 • Аппликэйшнээр дамжуулан, онлайн: Бид Аппликэйшнээр дамжуулан (жишээ нь: таныг техникийн ?йлчилгээний мэдээлэл оруулах ?ед) эсвэл таныг манай вэбсайт, онлайн ?йлчилгээ эсвэл платформыг ашиглах ?ед мэдээлэл цуглуулж болно. Бид м?н таныг ажлын талбай дээрх серверээр дамжуулан ?г?гд?л дамжуулж эхлэх эсвэл эсх?л бидэнд ?злэг шалгалтын мэдээллийг цахим шуудангаар илгээх ?ед бусад онлайн арга замаар мэдээлэл х?лээн авч болно. Бид м?н ихэвчлэн вэбсайт, гар утасны аппликэйшнээр дамжуулан цуглуулдаг мэдээлэл, тухайлбал вэб х?т?ч болон т?х??р?мжийн мэдээлэл, аппликэйшний ашиглалтын ?г?гд?л, к??кий, пикселийн шошго, бусад технологиор дамжуулан цуглуулдаг мэдээлэл, IP хаяг, байршлын мэдээллийг цуглуулж болно.
 • Офлайн: Бид таныг бидэнтэй эсвэл манай Т?гээлтийн с?лжээтэй харилцах, манай худалдааны ?зэсгэлэнг ирж ?зэх, захиалга ?г?х эсвэл ?йлчилгээний албатай холбоо барих ?ед мэдээлэл цуглуулж болно.
 • Эд ангийн ?йлдвэрлэгч, Тоног т?х??р?мжийн ?ндсэн ?йлдвэрлэгч (OEM)-ээс: Бид таны Х?р?нг? дэх эд ангийн ?йлдвэрлэгч, эсвэл таны ашигладаг бусад компанийн ?йлдвэрлэсэн Х?р?нгийн ?йлдвэрлэгчээс Системийн ?г?гд?л авч болно. Энэ мэдээллийг бидэнд автоматаар ?гч болно.
 • ?мс?ж болох технологиор дамжуулан: Бид цуцалтыг хянах хэрэгсэл эсвэл хамгаалалтын малгай, хантаазанд шигтгэсэн RFID шошго зэрэг ?мс?ж болох технологиор дамжуулан мэдээлэл цуглуулж болно.
 • Х?р?нгийн ?мчл?гч, Т?гээлтийн с?лжээ, бусад этгээдээс: Бид Х?р?нгийн ?мчл?гч, Т?гээлтийн с?лжээ, оператор, Х?р?нгийн менежментийг хариуцсан бусад этгээдээс нэмэлт мэдээлэл х?лээн авч болно.
 • Бусад эх сурвалжаас: Бид нийтийн ?г?гдлийн сан, хамтарсан маркетингийн т?нш, нийтийн с?лжээний платформ (??ний дотор тантай найз эсвэл бусад байдлаар холбогдсон х?м??сээс) зэрэг бусад эх сурвалж, бусад гуравдагч талаас таны мэдээллийг х?лээн авч болно. Бид гэмтэл оношилгооны ?г?гд?л, танай ?йлчилгээ ?з??лэгчид (тухайлбал шингэний шинжилгээний лаборатори, ажлын талбайн байцаагч зэрэг) эсвэл техникийн ?йлчилгээ, ?злэг шалгалт, баталгаат хугацааны б?ртгэлээс мэдээлэл цуглуулах эсвэл ??сгэж болно.

Бид мэдээллийг хэрхэн ашиглаж болох вэ

Бид цуглуулсан мэдээллийг дараах зорилгоор ашиглахаас гадна, Т?гээлтийн с?лжээндээ ийнх?? ашиглахыг з?вш??рч болно:

 • Танд болон бусдад ?йлчилгээ ?з??лэх:
 • Танд эсвэл борлуулагчид Х?р?нгийн т?л?вийг хянах боломж олгох, танд Аппликэйшн ашиглах боломжийг б?рд??лэх, худалдан авалтыг г?йцэтгэх, хэрэгж??лэх, тантай таны худалдан авалт эсвэл т?рээсийн талаар харилцах, танд холбогдох ?йлчилгээ ?з??лэх.
 • ?йлчл??лэгчийн дэмжлэг туслалцааны гэрээг хэрэгж??лэх, техникийн ?йлчилгээ, засвар хийх, т?рээсийн Х?р?нг? эсвэл эд ангийг х?рг??лэх.
 • Операторуудад зориулсан аюулг?й ажиллагаа, Х?р?нгийн ажлын чадамж, техникийн ?йлчилгээ, ажлын талбайн ?р ашиг, б?тээмжийн сургалтын талаар з?вл?мж гаргах.
 • Машины ашиглалтын аюулг?й ажиллагааг сайжруулах, ??ний дотор Х?р?нг?, бусад объект эсвэл х?ний ойр зайг хянах.
 • Алсын техникчийн ?йлчилгээ, тухайлбал алсын гэмтэл оношилгоо, алсын тохируулгыг идэвхж??лэх.
 • Таныг байршилд суурилсан ?йлчилгээ, агуулгаар хангах.
 • Харилцаа холбооны н?хц?лийг б?рд??лэх:
 • Х?р?нг? эсвэл Т?х??р?мжтэй холбогдсон холболтыг удирдан зохицуулах.
 • Танд болон Аппликэйшний бусад хэрэглэгчид Аппликэйшнээр дамжуулан хоорондоо харилцах боломж олгох.
 • Захиргааны эсвэл гэрээний мэдээлэл, жишээлбэл Дижитал саналыг ашиглах н?хц?л болзол, баталгааны бодлого эсвэл ?йлчилгээний гэрээтэй холбоотой мэдээлэл илгээх.
 • Танд шинэ б?тээгдэх??н, ?йлчилгээний талаар мэдээлэл ?г?х, танд сонирхолтой байж магадг?й гэж ?зсэн маркетингийн мэдээллийг илгээх.
 • Ер?нхий бизнесийн зорилгоор:
 • Зах зээлийн судалгаа хийх эсвэл “Caterpillar” компани эсвэл Т?гээлтийн с?лжээг ?нэлэх.
 • ?г?гдлийн д?н шинжилгээ, аудит хийх, б?тээгдэх??н сайжруулах, шинэ б?тээгдэх??н х?гж??лэх, Дижитал саналаа ?рг?тг?х, сайжруулах, ??рчл?х, ашиглалтын хандлагыг тогтоох, бизнесийн ?йл ажиллагаагаа явуулах, тэлэх, нэгтгэсэн, нэрг?й болгосон ?г?гд?л дээр ?ндэслэн статистик шинжилгээ хийх, тухайлбал жишиг тогтоох судалгааны тайлан.
 • ?йлчл??лэгчдэд ?йлчилгээ ?з??лэх, ажлын урсгалыг удирдан зохицуулах, засварыг хянах, ирээд?йн техникийн ?йлчилгээ, ?йлчилгээг т?л?вл?х, асуудлыг оношлох.
 • З?вл?мжийн ?р д?нг баталгаажуулах, гомдлыг шийдвэрлэх, захиалгыг г?йцэтгэх.
 • Бид таныг эд анги, ?йлчилгээгээр хангахын тулд бараа материалыг удирдан зохицуулах.
 • ?мчл?лийн эсвэл т?рээсийн Х?р?нгийн техникийн баазыг удирдан зохицуулах.
 • Ашиглалтын ?р ашгийг дээшл??лэх, борлуулалтыг нэмэгд??лэх.
 • Дижитал аппликэйшнийг х?гж??лэх.
 • Бусад хэрэглээ:
 • Танд уралдаан, тэмцээн эсвэл ижил т?стэй урамшууллын арга хэмжээнд оролцох боломж олгож, эдгээр ?йл ажиллагааг зохион байгуулах. Эдгээр ?йл ажиллагааны зарим нь нэмэлт д?рэмтэй байх б?г??д ??нд бид таны Хувийн мэдээллийг хэрхэн ашиглаж, задруулдаг тухай нэмэлт мэдээлэл агуулагдаж болно. Бид танд эдгээр д?рмийг, ??ний дотор “Caterpillar” компанийн Глобал мэдээллийн нууцлалын тухай мэдэгдэл, аливаа холбогдох нууцлалын мэдэгдлийг анхааралтай уншиж танилцахыг з?вл?ж байна.
 • Та бидний хооронд тохиролцсон нэмэлт хэрэглээнд зориулж.

Хувь х?нийг таниулах дуу д?рст ?г?гд?л эсвэл таних боломжтой хувь х?ний физиологийн ?г?гдлийн тухайд бид з?вх?н ?йлчл??лэгчдээ б?тээгдэх??н, ?йлчилгээгээр хангах зорилгоор, ??ний дотор операторуудад зориулсан аюулг?й ажиллагаа, Х?р?нгийн ажлын чадамж, техникийн ?йлчилгээ, ажлын талбайн ?р ашиг, б?тээмжийн сургалтын талаар з?вл?мж гаргах, б?тээгдэх??н, ?йлчилгээгээ сайжруулах зорилгоор тухайн ?г?гдлийг ашиглана.

Бид мэдээллийг хэрхэн задруулж болох вэ

Бид мэдээллийг дараах байдлаар задруулж болно:

 • “Caterpillar Inc.”-ийг шууд эсвэл шууд бусаар хянадаг, хянуулдаг эсвэл хамтран хянадаг хуулийн этгээд??дэд (цаашид “Хамааралтай этгээд” гэх) энэх?? ?г?гдлийн удирдамжийн мэдэгдэлд тодорхойлсон зорилгоор. “Caterpillar Inc.” нь Хамааралтай этгээд??дтэй хамтран ашигладаг мэдээллийг хариуцах хуулийн этгээд болно.
 • Т?гээлтийн с?лжээнд тантай харилцаа тогтоож, танд ?йлчилгээ ?з??лж, танд маркетингийн мэдээлэл илгээх боломж ?г?хийн тулд Системийн ?г?гд?л, Хувийн мэдээллийг ашиглахыг з?вш??р?х.
 • Х?р?нгийн ?мчл?гчд?д, Х?р?нгийн ашиглалтаа удирдан зохицуулах боломж ?г?х.
 • ?г?гдлийн д?н шинжилгээ, мэдээллийн технологи, холбогдох дэд б?тцийн хангамж, аппликэйшний х?гж??лэлт, платформын хостинг, ?йлчилгээний алба, б?тээгдэх??ний х?гж??лэлт, аудит, з?вл?х болон бусад ?йлчилгээ ?з??лдэг манай ?йлчилгээ ?з??лэгчдэд.
 • Эд ангийн ?йлдвэрлэгчдэд, б?тээгдэх??нийхээ хэрэглээг судалж, б?тээгдэх??нээ сайжруулах, шинэ б?тээгдэх??н х?гж??лэх боломж ?г?х.
 • Х?р?нгийн менежментийг хариуцах, Х?р?нгийн ?мчл?гчидтэй гэрээ байгуулсан эсвэл бизнес харилцаанд орсон т?л??л?гч, ?йлчилгээ ?з??лэгч эсвэл бусад гуравдагч тал.
 • Манай Хамааралтай этгээдийн бизнес, Х?р?нг? эсвэл хувьцааны б?х эсвэл аливаа хэсгийг ??рчл?н зохион байгуулах, нэгтгэх, худалдах, хамтарсан ?йлдвэр байгуулах, шилж??лэх, дамжуулах эсвэл бусад байдлаар хуваарилах (??ний дотор дампуурал эсвэл т??нтэй т?стэй ажиллагаатай холбоотой) тохиолдолд гуравдагч этгээдэд.
 • Энэх?? ?г?гдлийн удирдамжийн мэдэгдэлд заасны дагуу Cat х?гж??лэгчийн портал эсвэл бусад ижил т?стэй API-р дамжуулан ?г?гдлийг х?ртээмжтэй болгох.
 • Та, бидний тохиролцсоны дагуу нэмэлт х?лээн авагчдад.

Байршлын ?г?гд?л: Бид Хамааралтай этгээд??д, Т?гээлтийн с?лжээндээ таныг нутагшуулсан контент, ?йлчилгээгээр хангах боломж ?г?хийн тулд тэдэнтэй байршлын мэдээллийг хуваалцаж болно. Зарим тохиолдолд та Т?х??р?мжийнх?? байршлыг ийнх?? хэрэглэх эсвэл хуваалцахыг з?вш??р?х эсвэл татгалзах боломжтой байж болно. Гэхдээ хэрвээ та татгалзвал бид эсвэл манай Хамааралтай этгээд, Т?гээлтийн с?лжээ таныг холбогдох ?йлчилгээ, контентоор хангах боломжг?й болж болно.

Бид шаардлагатай эсвэл зохистой гэж ?зсэн тохиолдолд мэдээллийг ашиглах эсвэл задруулж болно: (а) холбогдох хуулийн дагуу, ??ний дотор таны оршин суугаа улсаас ??р улсын хууль тогтоомжийн дагуу; (б) хуулийн хянан шийдвэрлэх ажиллагааг сахин м?рд?х; (в) т?р, засгийн газрын эрх б?хий байгууллага, ??ний дотор таны оршин суугаа улсаас ??р улсын т?р, засгийн газрын эрх б?хий байгууллагын хууль ёсны х?сэлтэд хариу ?г?х; (г) н?хц?л, болзлоо хэрэгж??лэх; (д)???рсдийн ?йл ажиллагаа, т??нчлэн Хамааралтай этгээд, Т?гээлтийн с?лжээний ?йл ажиллагааг хамгаалах; (е) ??рсдийн эрх, нууцлал, аюулг?й ажиллагаа эсвэл эд х?р?нг?, т??нчлэн Хамааралтай этгээд, Т?гээлтийн с?лжээ, та эсвэл бусад этгээдийн эрх, нууцлал, аюулг?й ажиллагаа эсвэл эд х?р?нгийг хамгаалах, ??ний дотор мэдээллийн аюулг?й байдлын зорилгоор; (ё) боломжтой хуулийн хамгааллын хэрэгл??рийг ашиглаж, х?лээж болох хохирлыг хязгаарлах боломжийг б?рд??лэх.

Нэрг?й болгосон эсвэл нэгтгэсэн мэдээлэл: Бид холбогдох хуулийн дагуу шаардагдахаас бусад тохиолдолд нэрг?й болгосон эсвэл нэгтгэсэн мэдээллийг (тухайлбал, таныг эсвэл Дижитал саналын бусад аливаа хэрэглэгчийн нэрийг таниулахг?й мэдээлэл) ашиглаж, задруулж болно.

Алсын ?йлчилгээ, шинэчлэлт

Cat? алсын ?йлчилгээ – зарим Product Link? телематик хэрэгсэл, Cat тоног т?х??р?мжийн хяналтын модулийн (ECM) програм хангамжид зориулсан програм хангамжийн шинэчлэлийн ажиллагаанд дэлгэрэнг?й заасанчлан, таны Т?х??р?мж, Х?р?нгийн тохируулгаас хамааран бид Системийн ?г?гдлийг алсаас ашиглаж болно:

 • Бид ?йлдвэрлэдэг эсвэл бусад байдлаар хангадаг Т?х??р?мжийг шалгаж, шинэчлэх (жишээ нь: системийн тохиргоог шинэчлэх эсвэл “Caterpillar” эсвэл манай Хамааралтай этгээдтэй холбогдоход ашигладаг харилцаа холбооны операторыг удирдан зохицуулах).
 • Таны Cat-ын х?р?нгийн машины ашиглалтыг удирддаг програм хангамжийг шинэчлэх, бид шинэчлэлт хийхэд бэлтгэж, Х?р?нг? р?? програм хангамжийн шинэчлэлтийн файлыг шахаж болно.

Бид програм хангамжийн алсын шинэчлэлтийг хэрхэн удирдан зохицуулдаг талаар нэмэлт мэдээлэл авч, програм хангамжийн алсын шинэчлэлттэй холбоотой сонголтуудыг олж мэдэхийн тулд Cat? алсын ?йлчилгээ – зарим Product Link? телематик хэрэгсэл, Cat тоног т?х??р?мжийн хяналтын модулийн (ECM) програм хангамжид зориулсан програм хангамжийн шинэчлэлийн ажиллагааг ?знэ ??.

хамгаалалт

Бид байгууллагынхаа дотор мэдээллийг хамгаалахын тулд зохион байгуулалт, техник, захиргааны зохистой арга хэмжээг авдаг. Харамсалтай нь ямар ч ?г?гд?л дамжуулалт эсвэл хадгалах систем 100% хамгаалалттай байх баталгаа байхг?й. Хэрвээ таны бидэнтэй харилцсан харилцаа хамгаалалтг?й болсон гэж ?зэх ?ндэслэл байвал (жишээ нь: хэрвээ таны дансны хамгаалалт алдагдсан гэж ?звэл), доорх “Бидэнтэй холбоо барих” хэсэгт заасны дагуу бидэнд нэн даруй мэдэгдэнэ ??.

ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СОНГОЛТ, ХАНДАЛТ

Таны Хувийн мэдээллийг ашиглаж, задруулах талаар ямар эрх, сонголттойгоо ойлгохыг х?свэл “Caterpillar” компанийн Глобал мэдээллийн нууцлалын тухай мэдэгдэл, холбогдох нууцлалын бодлогуудыг ?знэ ??.

Бусад чухал мэдээлэл

Гуравдагч талын контент: ?г?гдлийн удирдамжийн мэдэгдэлд (i) Дижитал саналын холбогдсон аливаа вэбсайт эсвэл онлайн ?йлчилгээг ажиллуулдаг аливаа гуравдагч талын нууцлал, мэдээлэл эсвэл бусад практик (жишээ нь: манай Аппликэйшн??дэд танд д?х?м болгох зорилгоор бид ямар ч бизнесийн харилцааг?й гуравдагч талын хангадаг орон нутгийн цаг агаарын мэдээллийн гипер холбоосыг оруулж болно) (ii) ханган нийл??лэгч, ?йлчилгээ ?з??лэгч эсвэл ?йлчл??лэгч зэрэг гуравдагч этгээдийн хянадаг Хувийн мэдээллийг (энэх?? Хувийн мэдээллийг “Caterpillar” компани цуглуулах эсвэл бусад байдлаар боловсруулдаг байсан ч гэсэн) тусгааг?й б?г??д бид эдгээр асуудлыг хариуцахг?й. Т??нчлэн Дижитал саналд холбоос оруулах нь тухайн холбосон сайт эсвэл ?йлчилгээг бид эсвэл манай Хамааралтай этгээд сайшаан баталсан болохыг илтгэхг?й.

Хил дамнасан дамжуулалт: Таны мэдээллийг бид ??рсд?? эсвэл манай ?йлчилгээ ?з??лэгчдийн ?йл ажиллагаа явуулдаг аливаа улсад хадгалж, боловсруулж болох б?г??д энэх?? ?г?гдлийн удирдамжийн мэдэгдэлд заасны дагуу Дижитал саналыг ашиглах эсвэл бусад байдлаар бидэнд ?г?гд?л ?гсн??р та мэдээллийг таны оршин суугаа улсаас гадагшаа, ??ний дотор Америкийн Нэгдсэн Улс руу, танай улсаас ??р ?г?гд?л хамгаалах д?рэм журамтай байж болох улс орон руу дамжуулахыг з?вш??рн?.

Эмзэг мэдээлэл: Манай Дижитал санал нь танаас нийгмийн хамгааллын дугаар, арьс ?нг?, яс ?ндэс, улс т?рийн ?зэл бодол, шашин эсвэл бусад итгэл ?нэмшил, генетикийн онцлог шинж, гэмт хэрэгт холбогдож байсан эсэх мэдээлэл, ?йлдвэрчний эвлэлийн гиш??нчлэл зэрэг эмзэг Хувийн мэдээллийг авах зорилгог?й. Бид танаас Дижитал санал дээр эсвэл ??гээр дамжуулан бидэнд ийм мэдээлэл илгээхг?й байхыг х?сэж байна.

Т?гээлтийн с?лжээ: Т?гээлтийн с?лжээ нь ??рийн нууцлалын мэдэгдэл, ?г?гдлийн удирдамжийн бодлоготой байж болно. Бид танд эдгээр мэдэгдлийг тогтмол ?зэж хянаж байхыг з?вл?ж байна. Эдгээр мэдэгдэл, бодлого нь з?вх?н тухайн борлуулагчид хамаарах б?г??д бидний з?гээс ?г?гдлийн удирдамжийн мэдэгдэл, “Caterpillar” компанийн Глобал мэдээллийн нууцлалын тухай мэдэгдэл, холбогдох нууцлалын бодлогуудад заасны дагуу мэдээллийг цуглуулах, ашиглах, задруулах эсвэл удирдан зохицуулахад ?йлчлэхг?й.

?Г?ГДЛИЙН УДИРДАМЖИЙН МЭДЭГДЭЛД ШИНЭЧЛЭЛТ ОРУУЛАХ

Бид энэх?? ?г?гдлийн удирдамжийн мэдэгдлийг ??рчилж болно. Энэ хуудасны орой дээрх “Хамгийн с??лд шинэчилсэн” гэсэн таних тэмдэг нь ?г?гдлийн удирдамжийн мэдэгдлийг хамгийн с??лд ??рчилс?н он сар ?дрийг илтгэнэ. Бид нэмэлт ??рчл?лт оруулсан ?г?гдлийн удирдамжийн мэдэгдлийг нийтлэхэд аливаа ??рчл?лт х?чин т?г?лд?р болно. Эдгээр ??рчл?лтийн дараа Дижитал саналыг ашиглавал та нэмэлт ??рчл?лт оруулсан ?г?гдлийн удирдамжийн мэдэгдлийг х?лээн з?вш??рс?н гэсэн ?г болно.

БИДЭНТЭЙ ХОЛБОО БАРИХ

Хэрвээ танд энэх?? ?г?гдлийн удирдамжийн мэдэгдэлтэй холбоотой асуух з?йл байвал бидэнтэй CatConnectSupport@cat.com гэсэн хаягаар холбоо барина уу.

影音资源