<ins id="xpvpp"></ins>
<ins id="xpvpp"><span id="xpvpp"></span></ins>
<del id="xpvpp"></del>
<cite id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<i id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>
<ins id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<var id="xpvpp"></var><del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>

DATASTYRNINGSMEDDELANDE

SENAST UPPDATERAD: 15 AUGUSTI 2018

DATASTYRNINGSMEDDELANDE

English  |  中文   |  日本語   |  Espa?ol   |  Fran?ais   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski
Nederlands  |  ?e?tina   |  Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  ???????   |  ?????   |  Türk   |  ??   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ???

Detta datastyrningsmeddelande beskriver de metoder som Caterpillar Inc. (tillsammans med v?ra filialer, ”Caterpillar”, ”vi”, ”oss” eller ”v?r”) anv?nder f?r att samla in uppgifter fr?n distributionsn?tverk (inklusive ?terf?rs?ljare och deras n?rst?ende enheter, ”Distributionsn?tverk”), filialer (enligt definitionen nedan) och var och en av v?ra och deras kunder relaterat till maskiner, produkter eller andra tillg?ngar och deras tillh?rande arbetsplatser (sammantaget ”Tillg?ngar”).  Vi samlar in dessa uppgifter via online- och offline-resurser inklusive: (1) applikationer och plattformar som anv?nds p? eller via datorer, API:er och mobila enheter, (2) telematik eller andra enheter p? Tillg?ngar, vare sig de tillverkas av Caterpillar eller av andra f?retag (”Enheter” och, tillsammans med applikationerna, ”Digitala erbjudanden”) och (3) v?ra Distributionsn?tverk, komponenttillverkare, tj?nsteleverant?rer och kunder.  Som det anv?nds i detta datastyrningsmeddelande, avser ”du” dig personligen och, i f?rekommande fall, f?retaget eller enheten du representerar och var och en av dess anst?llda, agenter och representanter.

Du b?r regelbundet granska detta meddelande noggrant f?r att f?rst? vilka uppgifter v?ra digitala erbjudanden erh?ller, genererar och s?nder – och vad vi g?r med dessa uppgifter.  Genom att tillhandah?lla systemuppgifter, verksamhetsuppgifter eller personuppgifter (enligt deras definition nedan) till oss, godk?nner du villkoren f?r detta datastyrningsmeddelande, inklusive v?r insamling, anv?ndning och delning av dessa uppgifter.

Vilka uppgifter vi kan samla in

Personuppgifter avser alla uppgifter om en specifik person eller som identifierar eller kan identifiera en specifik person, vilket beskrivs ytterligare i Caterpillar globala meddelande om dataintegritet.  Samtidigt som detta datastyrningsmeddelande inneh?ller h?nvisningar till Personuppgifter f?r tydlighet och ?ppenhet, ?r Caterpillar globala meddelande om dataintegritet och integritetsmeddelandet f?r dina Digitala erbjudanden, styrande n?r det g?ller de fr?gor som beskrivs i dessa dokument, inklusive insamlingen, anv?ndningen, ?verf?ringen, utl?mnandet och hanteringen av Personuppgifter.  Ingenting i detta datastyrningsmeddelande ?r avsett att ?ndra Caterpillar globala meddelande om dataintegritet eller till?mpliga integritetsmeddelanden.

 ”Systemuppgifter” ?r uppgifter som tas in eller anv?nds av eller genereras genom Digitala erbjudanden, vilket kan inkludera:

 • Enhets-, Tillg?ngs- och komponentuppgifter, inklusive modellnummer, serienummer, best?llningsnummer, programvaru- och h?rdvaruversionsnummer, prestanda och konfiguration, inklusive arbetsredskap eller annan kringutrustning som ?r anslutna till Tillg?ngar.
 • Elektroniska uppgifter, inklusive sensorloggar, trender, histogram, h?ndelsedata, andra varningar, uppgifter om digitalt tillst?nd, felkoder, vilol?ge, daglig och kumulativ br?nslef?rbrukning, utsl?ppsdata, driftstid, elektroniska datafiler som h?mtas manuellt eller automatiskt fr?n en Tillg?ng, fels?kningsdata och andra uppgifter, beroende p? kunden och Tillg?ngen och den kommunikationskanal som en Enhet anv?nder.
 • Inspektionsuppgifter, inklusive resultat av inspektioner med hj?lp av ett inspektionssystem fr?n Caterpillar eller en tredje part.
 • Enhetens platsuppgifter, inklusiveen Tillg?ngs fysiska plats (t.ex. best?md med anv?ndning av satellit, GPS, mobilmaster, Bluetooth eller Wi-Fi-signaler).
 • V?tskeuppgifter, inklusive analysresultat fr?n v?tskeprover (s?som olja, hydrauliska och kylande v?tskor) erh?llna med anv?ndning av ett verktyg fr?n Caterpillar eller en tredje part.
 • Uppgifter fr?n f?rdskrivare, inklusive plats, hastighet, riktning och tillh?rande videoinspelningar, anv?ndning av kontroller och uppgifter fr?n t?gs?kerhetssystem.
 • Service- och underh?llshistorik, inklusive arbetsorder (register ?ver allt underh?ll, reparation, ink?p av delar, ers?ttning och modifiering av en tillg?ng), komponentlivsl?ngd (anv?ndningshistorik och slitagetid f?r en komponent), underh?llsschema, planerat underh?ll, garantiuppgifter, underh?lls- och reparationsavtal, serviceintervaller (planerat intervall f?r planerat underh?ll av komponentutbytesaktiviteter f?r en Tillg?ng), komponentlistor (listor ?ver delar som utg?r en Tillg?ng) och servicebrev (som beskriver s?rskilda service?tg?rder rekommenderade av Caterpillar f?r att l?sa ett k?nt problem f?r en Tillg?ng).
 • Plats och milj?f?rh?llanden, inklusive vilken typ av arbete som utf?rs, skick p? v?gar eller sp?r, h?jd, klimat och materialsp?rning.
 • Anv?ndningsm?nster, inklusive eventuella anv?ndardefinierade uppgifter om en produkt du tillhandah?ller till oss via ett Digitalt erbjudande.

”Verksamhetsuppgifter” ?r till?ggsuppgifter som vi kan samla in fr?n eller som annars tillhandah?lls av Distributionsn?tverk, vilket kan inkludera:

 • Uppgifter i fakturor och serviceavtal.
 • Information om Distributionsn?tverks kunder, inklusive vissa Personuppgifter tillh?rande s?dana kunder eller representanter f?r deras ?terf?rs?ljare.
 • Uppgifter i arbetsorder, inklusive information om kunden, Tillg?ngen i fr?ga, identifierat problem och utf?rda reparationer
 • Hierarkiuppgifter f?r butik, inklusive information om ?terf?rs?ljares lagerrapportering och p?fyllningsprocesser.
 • Uppgifter som anv?nds av Distributionsn?tverk f?r att hantera fordonsflotta (antingen ?gd eller hyrd) inklusive Distributionsn?tverks kunder och arbetsplatser.
 • Uppgifter om ?terf?rs?ljares komponenter, inklusive information om hantering och p?fyllning av reservdelslager och kunders ink?p, returer och byten.

Uppgifter som samlas in av Caterpillar kan samtidigt best? av Systemuppgifter, Personuppgifter och Verksamhetsuppgifter eller n?gon kombination av dessa. Om du l?mnar n?gra Systemuppgifter, Verksamhetsuppgifter eller Personuppgifter, inklusive Systemuppgifter som kan h?ra till Enheter p? Tillg?ngar som inte ?r tillverkade av Caterpillar, intygar du att du har beh?righet att g?ra detta och att till?ta oss att anv?nda uppgifterna i enlighet med detta datastyrningsmeddelande.

Hur vi kan samla in uppgifter

Vi och v?ra tj?nsteleverant?rer kan samla in uppgifter p? olika s?tt, inklusive:

 • Genom Enheter: Vi kan f? uppgifter via mobil- eller satellitl?nk, eller radio eller Ethernet-anslutning fr?n Tillg?ngar utrustade med en Enhet, som kan inneh?lla Systemuppgifter (t.ex. uppgifter som r?r Enheten eller Tillg?ngen) eller Personuppgifter (t.ex. fr?n uppgifter som genereras av ?vervakningsutrustning f?r att uppt?cka tr?tthet, ombordkameror och n?rhetssensorer och ?vervakningsteknik i hytten).  Vissa uppgifter kan samlas in automatiskt, s?som felkoder, driftstimmar och br?nsleniv?er.
 • Via applikationer och online: Vi kan samla in uppgifter via applikationer (t.ex. n?r du anger underh?llsuppgifter) eller n?r du anv?nder v?ra webbplatser, online-tj?nster eller plattformar.  Vi kan ?ven f? uppgifter via andra online-medel, till exempel n?r du initierar en data?verf?ring via servrar p? platsen eller skickar inspektionsuppgifter till oss med e-post. Vi kan ?ven samla in uppgifter som vanligtvis samlas in via webbplatser och mobila applikationer, till exempel uppgifter om webbl?sare och enhet, applikationsanv?ndningsuppgifter, uppgifter som samlas in via cookies, pixeltaggar och annan teknik, IP-adresser och platsinformation.
 • Offline: Vi kan samla in uppgifter n?r du interagerar med oss eller v?ra Distributionsn?tverk, n?rvarar p? en av v?ra m?ssor, l?gger en order eller kontaktar kundtj?nst.
 • Fr?n komponenttillverkare och OEM:er: Vi kan f? Systemuppgifter fr?n tillverkare av komponenterna i dina Tillg?ngar eller Tillg?ngar som du anv?nder som tillverkats av andra.  Dessa uppgifter kan vi f? automatiskt.
 • Via b?rbar teknik: Vi kan samla in uppgifter via b?rbar teknik, s?som ?vervakningsutrustning f?r att uppt?cka tr?tthet eller RFID-taggar inb?ddade i hj?lmar eller s?kerhetsv?star.
 • Fr?n ?gare av Tillg?ngar, Distributionsn?tverk och andra: Vi kan f? ytterligare uppgifter fr?n ?gare av Tillg?ngar, Distributionsn?tverk, operat?rer och andra personer som har ledningsansvar f?r en Tillg?ng.
 • Fr?n andra k?llor: Vi kan f? uppgifter om dig fr?n andra k?llor, t.ex. offentliga databaser, gemensamma marknadsf?ringspartner, sociala medier-plattformar (inklusive fr?n personer som du ?r v?n med eller som du p? annat s?tt ?r ansluten till) och fr?n andra tredje parter.  Vi kan samla in eller generera uppgifter fr?n fels?kningsdata, fr?n dina tj?nsteleverant?rer (t.ex. v?tskeanalytiker och platsinspekt?rer) eller fr?n underh?lls-, inspektions- eller garantidokument.

Hur vi kan komma att anv?nda uppgifter

Vi kan och kan komma att till?ta v?ra Distributionsn?tverk att, anv?nda insamlade uppgifter f?r nedanst?ende ?ndam?l:

 • F?r att tillhandah?lla tj?nster till dig och andra:
 • F?r att l?ta dig eller ?terf?rs?ljaren ?vervaka Tillg?ngars status, f?r att ge dig m?jlighet att anv?nda applikationer, att slutf?ra och leverera ink?p och att kommunicera med dig ang?ende ditt ink?p eller hyresobjekt och ge dig relaterad kundservice.
 • F?r att uppfylla kundsupportavtal, utf?r underh?ll och reparationer och leverera hyrda Tillg?ngar eller delar.
 • F?r att l?mna rekommendationer om s?kerhet, Tillg?ngens kondition, underh?ll, effektivitet p? arbetsplatsen och produktivitetsutbildning f?r operat?rer.
 • F?r att f?rb?ttra s?kerheten f?r maskinarbeten, inklusive genom att sp?ra n?rhet till Tillg?ngar, andra objekt eller m?nniskor.
 • F?r att aktivera tj?nster f?r tekniker p? distans, t.ex. fj?rrfels?kning och fj?rrinst?llning.
 • F?r att tillhandah?lla platsbaserade tj?nster och inneh?ll till dig.
 • F?r att m?jligg?ra kommunikation:
 • F?r att hantera anslutningen till Tillg?ngen eller Enheten.
 • F?r att till?ta dig och andra anv?ndare av applikationer att kommunicera med varandra via applikationer.
 • F?r att skicka administrativa eller avtalsenliga uppgifter, till exempel, information om villkoren f?r anv?ndning av Digitala erbjudanden, garantipolicyer eller serviceavtal.
 • F?r att f?rse dig med information om nya produkter och tj?nster och att skicka reklammedelanden som vi tror kan vara av intresse f?r dig.
 • F?r allm?nna aff?rs?ndam?l:
 • F?r att genomf?ra marknadsunders?kningar eller f?r att utv?rdera Caterpillar eller Distributionsn?tverk.
 • F?r att utf?ra dataanalyser, revisioner, f?rb?ttra produkter, utveckla nya produkter, ?ka, f?rb?ttra eller modifiera v?ra Digitala erbjudanden, identifiera anv?ndningstrender och driva och expandera v?ra aff?rsaktiviteter och f?r statistisk analys baserad p? aggregerad och avidentifierad information, t.ex. rapporter med kvalitetsj?mf?relser.
 • F?r att tillhandah?lla tj?nster till kunder, hantera arbetsfl?den, ?vervaka reparationer, planera framtida underh?ll och service och fels?ka problem.
 • F?r att validera effektiviteten av rekommendationer, l?sa klagom?l och leverera best?llningar.
 • F?r att hantera v?rt lager s? att vi kan tillhandah?lla reservdelar och tj?nster.
 • F?r att hantera ?gd eller hyrd fordonsflotta.
 • F?r att maximera effektiviteten i verksamheten och ?ka f?rs?ljningen.
 • F?r att utveckla digitala applikationer.
 • Andra anv?ndningsomr?den:
 • F?r att g?ra det m?jligt f?r dig att delta i utlottningar eller liknande kampanjer samt f?r att administrera dessa aktiviteter.  Vissa av dessa aktiviteter har ytterligare regler, som kan inneh?lla till?ggsinformation om hur vi anv?nder och l?mnar ut dina Personuppgifter.  Vi f?resl?r att du l?ser alla s?dana regler noggrant, inklusive Caterpillar globala meddelande om dataintegritet och eventuella till?mpliga integritetsmeddelanden.
 • F?r ytterligare anv?ndningsomr?den enligt ?verenskommelse mellan dig och oss.

Med avseende p? audiovisuell information som identifierar en individ eller fysiologisk information f?r en identifierbar individ, anv?nder vi endast den informationen f?r att tillhandah?lla produkter och tj?nster till v?ra kunder, inklusive f?r att l?mna rekommendationer om s?kerhet, Tillg?ngens kondition, underh?ll, effektivitet p? arbetsplatsen och produktivitetsutbildning f?r operat?rer och f?r att f?rb?ttra v?ra produkter och tj?nster.

Hur vi kan komma att l?mna ut uppgifter

Vi kan komma att l?mna ut uppgifter:

 • Till de bolag som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller som st?r under gemensam kontroll av Caterpillar Inc. (”N?rst?ende bolag”) f?r de ?ndam?l som beskrivs i detta datastyrningsmeddelande.  Caterpillar Inc. ?r det bolag som ansvarar f?r uppgifter som anv?nds gemensamt med dess N?rst?ende bolag.
 • Till Distributionsn?tverk f?r de ska kunna anv?nda Systemuppgifter och Personuppgifter f?r att h?lla kontakt med dig, tillhandah?lla tj?nster till dig och skicka reklammedelanden till dig.
 • Till ?gare av Tillg?ngar, f?r att de ska kunna hantera sin anv?ndning av sin Tillg?ng.
 • Till v?ra tj?nsteleverant?rer som tillhandah?ller tj?nster som dataanalys, informationsteknik och tillh?rande infrastruktur, applikationsutveckling, plattformshotell, kundservice, produktutveckling, revision, r?dgivning och andra tj?nster.
 • Till komponenttillverkare, f?r att de ska kunna studera hur deras produkter anv?nds, f?rb?ttra sina produkter och utveckla nya produkter.
 • Till agenter, tj?nsteleverant?rer eller andra tredje parter som ?r anlitade av eller ?r verksamma tillsammans med ?gare av Tillg?ngar, som har ledningsansvar f?r Tillg?ngen.
 • Till en tredje part i h?ndelse av omorganisation, sammanslagning, f?rs?ljning, joint venture, uppdrag, ?verf?ring eller annan disposition av hela eller n?gon del av v?ra N?rst?ende bolags verksamhet, Tillg?ngar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande procedurer).
 • F?r att g?ra information tillg?nglig i enlighet med detta datastyrningsmeddelande via Cats Utvecklarportal eller andra liknande API:er (programmeringsgr?nssnitt, application programming interface, API).
 • F?r ytterligare mottagare enligt ?verenskommelse mellan dig och oss.

Platsinformation: Vi kan komma att dela platsinformation med v?ra N?rst?ende bolag och Distributionsn?tverk f?r att de ska kunna f?rse dig med lokaliserat inneh?ll och tj?nster.  I vissa fall kan du ha m?jlighet att till?ta eller neka s?dan anv?ndning och/eller delning av din Enhets position, men om du g?r det, kanske vi och/eller v?ra N?rst?ende bolag och Distributionsn?tverk inte kan f?rse dig med relevanta tj?nster och inneh?ll.

Vi kan komma att anv?nda eller l?mna ut uppgifter, enligt vad vi anser vara n?dv?ndigt eller l?mpligt: (a) enligt g?llande lag, inklusive lagar utanf?r ditt hemland, (b) f?r att uppfylla krav som st?lls i r?ttsliga f?rfaranden, c) f?r att svara p? lagliga f?rfr?gningar fr?n offentliga organ och myndigheter, inklusive offentliga organ och myndigheter utanf?r ditt hemland, d) f?r att genomdriva v?ra villkor, (e) f?r att skydda v?r verksamhet eller ett N?rst?ende bolags eller Distributionsn?tverks verksamhet, (f) f?r att skydda v?ra, v?ra N?rst?ende bolags, dina eller andras r?ttigheter, integritet, s?kerhet eller egendom, inklusive f?r informationss?kerhets?ndam?l och (g) f?r att till?ta oss att anv?nda tillg?ngliga r?ttsmedel eller begr?nsa skadest?nd som vi kan komma att ?l?ggas.

Avidentifierade eller aggregerade uppgifter: Vi kan komma att anv?nda avidentifierade eller aggregerade uppgifter (t.ex., uppgifter som inte kan identifiera dig eller n?gon annan anv?ndare av de Digitala erbjudandena) f?r alla ?ndam?l, utom n?r g?llande lag inte medger det.

Fj?rrtj?nster och uppdateringar

S?som vidare beskrivs i Cat? Fj?rrtj?nster – programvaruuppdateringsprocess f?r utvalda Product Link? programvaror f?r telematik och kontrollmoduler f?r Cat-utrustning, kan vi, beroende p? hur din Enhet och Tillg?ng ?r konfigurerade, anv?nda Systemuppgifter f?r att p? distans:

 • Unders?ka och uppdatera Enheter som vi tillverkar eller p? annat s?tt tillhandah?ller (t.ex. f?r att uppdatera systeminst?llningar eller f?r att hantera de kommunikationsoperat?rer som anv?nds f?r att ansluta till Caterpillar eller v?ra N?rst?ende bolag).
 • Uppdatera programvara som styr din Cat-Tillg?ngs maskinarbeten och vi kan skicka programuppdateringsfilerna till Tillg?ngen f?r att f?rbereda f?r en uppdatering.

Se Cat? Fj?rrtj?nster – programvaruuppdateringsprocess f?r utvalda Product Link? programvaror f?r telematik och kontrollmoduler f?r Cat-utrustning f?r mer information om hur vi hanterar programvaruuppdateringar p? distans och dina val f?r programvaruuppdateringar p? distans.

s?kerhet

Vi anv?nder rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa ?tg?rder f?r att skydda uppgifter inom v?r organisation.  Tyv?rr kan inget data?verf?rings- eller lagringssystem garantera 100 % s?kerhet.  Meddela oss omedelbart om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte l?ngre ?r s?ker (om du till exempel anser att s?kerheten f?r ditt konto har ?ventyrats), genom att kontakta oss med hj?lp av uppgifterna nedan i avsnittet ”Kontakta oss”.

ALTERNATIV OCH TILLG?NG TILL PERSONUPPGIFTER

Se Caterpillar globala meddelande om dataintegritet och eventuella till?mpliga integritetsmeddelanden f?r mer information om dina r?ttigheter och alternativ avseende hur vi anv?nder och l?mnar ut dina Personuppgifter.

Annan viktig information

Tredje parts inneh?ll: Detta datastyrningsmeddelande behandlar inte och vi ?r inte ansvariga f?r (i) integriteten, informationen eller annan praxis som n?gon tredje part, som driver n?gon webbplats eller onlinetj?nst som ett Digitalt erbjudande l?nkar till, har (t.ex. kan v?ra applikationer, f?r att serva dig, inkludera en l?nk till lokal v?derinformation som tillhandah?lls av en tredje part som vi inte har n?got aff?rsf?rh?llande med) och (ii) Personuppgifter som kontrolleras av en tredje part, t.ex. en leverant?r, tj?nsteleverant?r eller kund, ?ven om s?dana Personuppgifter samlas in av eller p? annat s?tt behandlas av Caterpillar. Dessutom, att vi inkluderat en l?nk i ett Digitalt erbjudande inneb?r inte att vi eller v?ra N?rst?ende bolag rekommenderar den l?nkade webbplatsen eller tj?nsten.

Gr?ns?verskridande ?verf?ringar: Dina uppgifter kan komma att lagras och behandlas i de l?nder d?r vi ?r verksamma eller d?r v?ra tj?nsteleverant?rer ?r verksamma och genom att anv?nda ett Digitalt erbjudande eller p? annat s?tt tillhandah?lla information till oss i enlighet med detta datastyrningsmeddelande samtycker du till ?verf?ring av information till l?nder utanf?r ditt bos?ttningsland, inklusive USA, som kan ha andra regler f?r dataskydd ?n ditt land.

K?nsliga uppgifter: V?ra Digitala erbjudanden ?r inte utformade f?r att du ska skicka k?nsliga Personuppgifter, s?som personnummer, information om ras eller etniskt ursprung, politiska ?sikter, religion eller annan ?sk?dning, eller genetiska k?nnetecken, kriminell bakgrund eller fackligt medlemskap.  Vi ber dig att du avst?r fr?n att l?mna s?dana uppgifter till oss, p? eller via Digitala erbjudanden eller p? annat s?tt.

Distributionsn?tverk: Distributionsn?tverk kan ha sina egna integritetsmeddelanden och policyer f?r datastyrning.  Vi rekommenderar dig att regelbundet granska s?dana dokument.  S?dana meddelanden och policyer ?r specifika f?r den aktuella ?terf?rs?ljaren och g?ller inte f?r v?r insamling, anv?ndning, utl?mnande eller hantering av uppgifter som beskrivs i detta datastyrningsmeddelande, Caterpillar globala meddelande om dataintegritet eller andra till?mpliga integritetsmeddelanden.

UPPDATERINGAR TILL DETTA DATASTYRNINGSMEDDELANDE

Vi kan komma att ?ndra detta datastyrningsmeddelande.  Under rubriken ”Senast uppdaterad” ?verst p? denna sida kan du se n?r detta datastyrningsmeddelande senast reviderades.  Alla ?ndringar b?rja g?lla n?r vi publicerat det reviderade datastyrningsmeddelandet.  Din anv?ndning av Digitala erbjudanden efter dessa ?ndringar inneb?r att du godtagit det reviderade datastyrningsmeddelandet.

KONTAKTA OSS

Om du har n?gra fr?gor om detta datastyrningsmeddelande, kontakta oss p? CatConnectSupport@cat.com.

影音资源