<ins id="xpvpp"></ins>
<ins id="xpvpp"><span id="xpvpp"></span></ins>
<del id="xpvpp"></del>
<cite id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<i id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>
<ins id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp">
<var id="xpvpp"></var><del id="xpvpp"><noframes id="xpvpp"><del id="xpvpp"></del>

Adatkezelési nyilatkozat

Utolsó frissítés: 2018. augusztus 15.

ADATKEZELéSI NYILATKOZAT

English  |  中文   |  日本語   |  Espa?ol   |  Fran?ais   |  Deutsch   |  Italiano   |  Русский   |  Português   |  Polski
Nederlands  |  ?e?tina   |  Magyar   |  Svenska   |  Bahasa   |  ???????   |  ?????   |  Türk   |  ??   |  Suomi   |  Монгол хэл  |  ???

A jelen Adatkezelési nyilatkozat bemutatja, hogy a  Caterpillar Inc. (a Leányvállalatainkkal együttesen:  ?Caterpillar”, ?mi”, ?minket” vagy ?miénk”) milyen gyakorlatokat alkalmaz, amikor  információkat gy?jt   a forgalmazó hálózatból  (beleértve a keresked?ket és azok kapcsolt egységeit,  ?Forgalmazó hálózatok”), leányvállalatoktól (az alábbiakban meghatározottak szerint) és a mi és azok ?sszes  ügyfelét?l  gépekre, termékekre  vagy egyéb eszk?z?kre és azok kapcsolódó munkaterületeire vonatkozóan (együttesen: ?Eszk?z?k”).   Ezeket az információkat online és offline módon gy?jtjük,  beleértve az alábbiakat: (1)  számítógépeken, API-kon és mobileszk?z?k?n  vagy azokon keresztül t?rtén? használatra szánt alkalmazások és platformok;  (2)  telematikai és egyéb készülékek, akár a Caterpillar, akár egyéb vállalat gyártotta azokat (?Készülékek”, és az Alkalmazásokkal együttesen ?Digitális kínálat”); valamint (3) forgalmazó hálózataink, alkatrészgyártók, szolgáltatók és ügyfelek.    A jelen Adatkezelési nyilatkozatban az ??n” jelentése  ?n mint egyén, és az adott eset szerint  az ?n által képviselt vállalat vagy szervezet és annak minden alkalmazottja, ügyn?ke és képvisel?je.  

érdemes rendszeresen és alaposan átolvasnia a jelen nyilatkozatot, hogy tisztában legyen vele, hogy a digitális kínálatunk milyen információkat fogad, generál és továbbít – és mit teszünk ezekkel az információkkal.    Azáltal, hogy számunkra Rendszeradatokat, M?veleti adatokat vagy  Személyes  adatokat (mindegyiket az alábbiakban olvasható fogalommeghatározása szerint) bocsát rendelkezésünkre, ?n elfogadja a jelen Adatkezelési nyilatkozat használati feltételeit, beleértve az ilyen információk általunk való gy?jtését, felhasználását és megosztását.

MILYEN INFORMáCIóKAT GY?JTHETüNK?

?Személyes  adatok”:  bármely információ,  amely egy adott egyénre vonatkozik vagy egy meghatározott egyént azonosít vagy azonosíthat, a  Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozatban részletesebben bemutatottak szerint.   Bár a jelen Adatkezelési nyilatkozat az egyértelm?ség és átláthatóság érdekében hivatkozásokat tartalmaz személyes  adatokra, a  Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozat  és az  ?n  digitális kínálatára  vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat a mérvadó   az  ezekben a dokumentumokban szerepl? kérdésekre, beleértve a személyes   adatok gy?jtését, felhasználását, továbbítását, k?zzétételét és kezelését.   A jelen Adatkezelési nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem szándékozik módosítani a  Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozatát  vagy bármely alkalmazandó  adatvédelmi nyilatkozatot.    

 ?Rendszeradatok”: Digitális kínálaton belül felhasznált vagy azon keresztül el?állított információk, amelyek k?zé tartozhatnak az alábbiak:

 • Készülék-,  eszk?z-  és alkatrészadatok, beleértve a típusszámot, sorozatszámot, megrendelésszámot, szoftver- és hardver-verziószámokat, teljesítményt és konfigurációt, beleértve az eszk?z?kh?z csatlakoztatott munkaszerszámokat és egyéb periferiális eszk?z?ket.

 • Elektronikus adatok, beleértve az érzékel?k naplóit, trendeket, hisztogramokat, eseményadatokat, egyéb riasztásokat, digitális állapotra vonatkozó adatokat, hibakódokat, állásid?ket, napi és ?sszesített üzemanyag-fogyasztást, kibocsátási adatokat, üzemóra-számlálók óraszámait, valamely  eszk?zr?l manuálisan vagy automatikusan let?lt?tt elektronikus adatfájlokat, hibakeresési adatokat, valamint egyéb adatokat, az ügyfélt?l és az  eszk?zt?l  , valamint egy adott  készülék által használt kommunikációs csatornától függ?en.

 • Ellen?rzési adatok, beleértve a Caterpillar vagy küls? ellen?rzési rendszer használatával végzett ellen?rzések eredményeit.

 • Készülék helyadatai, beleértve  egy adott  eszk?z fizikai helyét  (pl. m?hold, GPS, mobiltelefonos átjátszó torony,  Bluetooth  vagy  Wi-Fi  jelek segítségével meghatározva).

 • Folyadékadatok, beleértve a Caterpillar eszk?zei vagy harmadik fél eszk?zei segítségével kapott folyadékminták (pl. olaj, hidraulika- vagy h?t?folyadék) elemzési eredményeit.

 • Eseményr?gzít?-adatok, beleértve a helyszínt, a sebességet, az irányt  és a kapcsolódó videofelvételeket, a vezérlések alkalmazását és a pozitív hajtásvezérlési információkat.

 • Szerviz- és karbantartási el?zmények, beleértve a munkamegrendeléseket (egy adott eszk?z?n végzett  ?sszes karbantartás, javítás, alkatrész-vásárlás, csere és módosítás feljegyzései), az alkatrészek élettartamát (egy adott alkatrész használata és kopása), a karbantartási ütemtervet, a tervezett karbantartást, a garanciális lefedettségre vonatkozó adatokat, a karbantartási és javítási szerz?déseket, a szervizintervallumokat (egy adott  eszk?zre vonatkozó tervezett cserealkatrész-tevékenységek ütemezett intervalluma), az alkatrészek listáját (az adott  eszk?zt alkotó alkatrészek listája), valamint a szervizleveleket (amelyek egy adott  eszk?zzel kapcsolatos ismert probléma megoldására a Caterpillar által javasolt speciális szervizm?veleteket mutatják be).

 • Helyszíni és K?rnyezeti feltételek, beleértve a végrehajtott munka típusát, az utak  vagy sínek állapotát,  a tengerszint feletti magasságot, az éghajlatot és az anyagok nyomon k?vetését.

 • Használati mintázat,  beleértve  az ?n által számunkra valamely digitális kínálaton keresztül rendelkezésre bocsátott valamely termékkel kapcsolatos, felhasználó által meghatározott bármely információt.

?M?veleti adatok”:  kiegészít?  információk, amelyeket a forgalmazó hálózatokból gy?jthetünk, vagy amelyek azokból más módon elérhet?ek, és amelyek az alábbiakat tartalmazhatják:    

 • Számlákon és szervizszerz?désekben található információk.

 • A  forgalmazó hálózatok ügyfeleire vonatkozó információk, beleértve  az ilyen ügyfelekre és azok  keresked?i értékesítési képvisel?ire vonatkozó bizonyos személyes adatokat.

 • Munkamegrendelések adatai, beleértve az ügyfélre, az érintett  eszk?zre , az azonosított problémára és a végrehajtott javításokra vonatkozó információkat  

 • Bolthierarchia-adatok, beleértve a  keresked?i raktárkészletek  jelentési és felt?ltési  folyamatait.

 • A forgalmazó hálózatok által az (akár saját tulajdonú, akár bérelt) eszk?z?k kezelésére használt információk, beleértve a forgalmazó hálózatok és munkahelyszínek ügyfeleit is.

 • Keresked?i alkatrészadatok, beleértve az alkatrész-raktárkészlet kezelésére és felt?ltésére, az ügyfél-vásárlásokra, visszaküldésekre és cserékre vonatkozó  információkat .

A Caterpillar által gy?jt?tt információk egyszerre képezhetnek rendszeradatokat, személyes adatokat és m?veleti adatokat vagy azok bármely kombinációját.  Amennyiben ?n bármilyen  rendszeradatot, m?veleti adatot vagy személyes adatot bocsát rendelkezésre, beleértve az esetlegesen az olyan  készülékekre vagy eszk?z?kre vonatkozó  rendszeradatokat , amelyeket nem a Caterpillar gyárt, ?n kijelenti, hogy jogosult ezen adatok rendelkezésre bocsátására, és engedélyezi számunkra az információk felhasználását a jelen Adatkezelési nyilatkozattal ?sszhangban.

MILYEN MóDON GY?JTHETJüK AZ INFORMáCIóKAT?

Mi és a szolgáltatóink számos kül?nb?z? módon gy?jthetünk információkat, beleértve az alábbiakat:

 •  Készülékeken keresztül: Információkhoz juthatunk mobiltelefonos vagy m?holdas kapcsolaton, vagy rádiós vagy Ethernet csatlakozáson keresztül olyan  készülékkel ellátott eszk?z?kr?l, amely  rendszeradatokat  tartalmazhat (például a  készülékre  vagy  eszk?zre vonatkozó információkat),  vagy személyes adatokat (például kifáradást nyomon k?vet? készülékek, fedélzeti kamerák és k?zelségérzékel? rendszerek, valamint kabinon belüli felügyeleti technológia által generált információk).    Bizonyos információk automatikus módon is gy?jthet?k, ilyenek például a hibakódok, üzemórák és üzemanyagszintek.

 • Alkalmazásokon keresztül és online: Információkat gy?jthetünk alkalmazásokon keresztül is (pl. amikor ?n karbantartási információkat ad meg), vagy amikor  a weboldalainkat, online szolgáltatásainkat vagy platformjainkat használja.   Egyéb online eszk?z?k?n keresztül is hozzájuthatunk információkhoz, például amikor ?n adatátvitelt kezdeményez helyszíni szervereken keresztül vagy ellen?rzési információkat küld el számunkra e-mailben. Gy?jthetünk továbbá jellemz?en weboldalakon és mobilalkalmazásokon keresztül gy?jt?tt információkat, például b?ngész?- és készülékinformációkat, az alkalmazások használatára vonatkozó adatokat, cookie-kon, pixelcímkéken keresztül és egyéb technológiák segítségével gy?jt?tt információkat, IP-címeket és helyadatokat.

 • Offline: Gy?jthetünk információkat, amikor együttm?k?dik velünk vagy a forgalmazói hálózatainkkal, részt vesz valamely kereskedelmi rendezvényünk?n, megrendelést küld vagy kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal.

 • Alkatrészgyártóktól és OEM-ekt?l: Hozzájuthatunk  rendszeradatokhoz  az ?n  eszk?zeiben  lév? alkatrészek gyártóitól vagy mások által gyártott, ?n által használt  eszk?z?k  gyártóitól .   El?fordulhat, hogy ezeket az információkat automatikusan bocsátják a rendelkezésünkre.

 • Viselhet? technológiákon keresztül: Gy?jthetünk információkat viselhet? technológiákon keresztül, mint amilyenek például a kifáradást nyomon k?vet? eszk?z?k vagy a sisakokba vagy biztonsági mellényekbe beépített RFID-címkék.

 • Az  eszk?z?k  tulajdonosaitól, forgalmazó hálózatoktól és másoktól: További információkat kaphatunk az  eszk?z?k  tulajdonosaitól, a forgalmazó hálózatoktól, az üzemeltet?kt?l és egyéb személyekt?l, akik kezelési felel?sséggel rendelkeznek egy adott  eszk?z felett.

 • Egyéb forrásokból: Az ?nre vonatkozó információkat kaphatjuk egyéb forrásokból, mint például nyilvános adatbázisok, k?z?s marketingpartnerek, k?z?sségi oldalak (beleértve azokat az embereket, akik  az ?n ismer?sei vagy egyéb kapcsolatban van velük), valamint harmadik felekt?l.   Gy?jthetünk vagy generálhatunk információkat  hibakeresési adatokból,  az ?n szolgáltatóitól (mint például  folyadékelemz?k és helyszíni ellen?r?k) vagy karbantartási, ellen?rzési vagy garanciális feljegyzésekb?l.

MILYEN MóDON HASZNáLHATJUK FEL AZ INFORMáCIóKAT?

El?fordulhat, hogy a begy?jt?tt információkat  felhasználjuk , vagy azok felhasználását engedélyezzük a Forgalmazó hálózataink számára  az alábbi célokra:

 • Szolgáltatások nyújtása ?n és mások számára a k?vetkez?k érdekében:

 • ?n vagy a keresked? számára lehet?vé tenni  az eszk?z?k állapotának nyomon k?vetését, az ?n számára lehet?vé tenni az alkalmazások használatát, vásárlások végrehajtását, valamint az ?nnel folytatott kommunikációt az ?n vásárlása vagy bérlése kapcsán, továbbá a kapcsolódó ügyfélszolgálat biztosítását az ?n számára.    

 • ügyféltámogatási megállapodások teljesítése, karbantartás és javítások végrehajtása és k?lcs?nz?tt  eszk?z?k  vagy alkatrészek szállítása.

 • Ajánlások megfogalmazása a biztonság, az  eszk?z  megfelel? állapota, a karbantartás, a munkahelyi hatékonyság és a kezel?knek biztosított termelékenységi képzés tekintetében.

 • A gépi m?veletek biztonságának n?velése, beleértve az  eszk?z?k, egyéb tárgyak vagy emberek k?zelségének nyomon k?vetését.

 • Távoli technikusi szolgáltatások, például távoli hibakeresés és távoli hangolás lehet?vé tétele.  

 • Helyalapú szolgáltatások és tartalom nyújtása az ?n számára.

 • A kommunikáció lehet?vé tétele a k?vetkez?kh?z:

 • Az  eszk?zzel  vagy  készülékkel fennálló kapcsolat kezelése.

 • Annak lehet?vé tétele ?n és az alkalmazások egyéb felhasználói számára, hogy az alkalmazásokon keresztül kommunikáljanak egymással.    

 • Adminisztratív vagy szerz?déses információk küldése, például a  digitális kínálat használatára vonatkozó használati feltételek, garanciaszabályzatok vagy szervizszerz?dések kapcsán.

 • Tájékoztatás nyújtása az ?n számára az új termékekr?l és szolgáltatásokról, és olyan marketingkommunikációs anyagok küldése ?nnek, amelyek véleményünk szerint érdekelhetik ?nt.  

 • általános üzleti célokra a k?vetkez?k érdekében:

 • Piackutatás végzése, vagy a Caterpillar vagy a  forgalmazó hálózatok értékelése.

 • Adatelemzések, auditok végrehajtása, a termékek továbbfejlesztése, új termékek kifejlesztése, a  digitális kínálatunk b?vítése, javítása vagy módosítása, a használati trendek azonosítása, valamint az üzleti tevékenységeink m?k?dtetése és b?vítése, továbbá ?sszesített és azonosításra alkalmatlanná tett adatokon alapuló statisztikai elemzések, például benchmark-jelentések.

 • Szolgáltatások nyújtása az ügyfeleknek, a munkafolyamat kezelése, a javítások nyomon k?vetése, a j?v?beni karbantartások és szervizelések  és  hibaelhárítási problémák el?zetes jelzése.  

 • Az ajánlások hatékonyságának ellen?rzése, a panaszos kérdések megoldása és a megrendelések teljesítése.

 • A raktárkészlet kezelése, hogy képesek legyünk  az ?n számára alkatrészeket és szolgáltatásokat biztosítani.  

 • A saját tulajdonú és bérelt Eszk?z?k flottájának kezelése.

 • A m?veletek hatékonyságának maximális szintre emelése és az értékesítés n?velése.

 • Digitális alkalmazások fejlesztése.

 • Egyéb felhasználások a k?vetkez? célokra:

 • Annak lehet?vé tétele az ?n számára, hogy nyereménysorsolásokban, versenyekben vagy hasonló promóciókban vegyen részt és kezelje ezeket a tevékenységeket.   Ezen tevékenységek k?zül némelyek esetében további információk vonatkozhatnak az ?n személyes adatainak általunk végzett felhasználására és felfedésére.   Javasoljuk, hogy minden ilyen szabályt figyelmesen olvasson el, beleértve  a  Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozatát  és  az egyéb alkalmazandó  adatvédelmi nyilatkozatokat.

 • Az ?n által és általunk elfogadott további felhasználási célok.

Tekintettel az egy adott egyént azonosító audiovizuális adatokra vagy egy azonosítható egyén  fiziológiai adataira  az ilyen adatokat csak a termékeink és szolgáltatásaink ügyfeleink számára t?rtén? biztosítására használjuk fel, beleértve  a biztonságra,  az eszk?z  megfelel? állapotára, karbantartására, a munkahelyi hatékonyságra és a kezel?k számára nyújtott termelékenységi képzésre vonatkozó ajánlások tételét,  valamint a termékeink és szolgáltatásaink jobbá tételét.    

MILYEN MóDON FEDHETJüK FEL AZ INFORMáCIóKAT?

Az információkat felfedhetjük:

 • Azon  szervezeteknek, amelyek a Caterpillar Inc.   k?zvetlen vagy k?zvetett irányítói, vagy amelyek annak k?zvetlen vagy k?zvetett irányítása alatt állnak vagy azzal k?z?s irányítás alatt állnak (?Leányvállalatok”),  a jelen Adatkezelési nyilatkozatban bemutatott célokra.    A Caterpillar Inc.  a  leányvállalataival k?z?sen használt információkért  felel?s szervezet.  

 • A forgalmazó hálózatoknak, hogy lehet?vé tegye számukra a  rendszeradatok  és személyes adatok használatát, hogy fenntarthassák ?nnel a kapcsolatot, szolgáltatásokat nyújthassanak az ?n számára és marketingkommunikációs anyagokat küldjenek ?nnek.

 • Az  eszk?z  tulajdonosainak, hogy lehet?vé tegyük számukra az  eszk?zük használatának kezelését.

 • A szolgáltatóinknak, akik olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint amilyen az adatelemzés, az információtechnológia és a kapcsolódó infrastruktúra rendelkezésre bocsátása, az alkalmazásfejlesztés, a platformhosztolás, az ügyfélszolgálat, a termékfejlesztés, az auditálás, a tanácsadási és egyéb szolgáltatások.

 • Alkatrészgyártóknak, hogy az információk lehet?vé tegyék számukra a termékeik tanulmányozását, a termékeik jobbá tételét és új termékek fejlesztését.

 • ügyn?k?knek, szolgáltatóknak és egyéb harmadik feleknek, akik szerz?déses vagy üzleti kapcsolatban vannak az  eszk?z  azon tulajdonosaival, akik kezelési felel?sséggel tartoznak az  eszk?zért.

 • Harmadik félnek átszervezés, fúzió, értékesítés, vegyes vállalat, átruházás vagy a saját vagy a  leányvállalatunk üzleti tevékenysége, eszk?ze vagy készlete egészének vagy részének egyéb elidegenítése esetében (beleértve az is, ha erre cs?d- vagy hasonló eljárás keretében kerül sor).

 • Annak érdekében, hogy a  rendelkezésre álló adatokat  egységessé tegyük a jelen Adatkezelési nyilatkozattal a Cat  Developer Portal helyen  vagy egyéb hasonló API-n keresztül.

 • Az ?n által és általunk elfogadott további címzetteknek.

Helyadatok:  El?fordulhat, hogy  megosztunk  helyadatokat  a  leányvállalatainkkal és a  forgalmazó hálózatainkkal,  hogy lehet?vé tegyük számukra lokalizált  tartalom és szolgáltatás nyújtását.   Bizonyos  esetekben ?nnek lehet?sége lehet engedélyezni vagy megtagadni az ilyen felhasználást és/vagy az ?n  készüléke helyadatainak megosztását, de ebben az esetben el?fordulhat, hogy mi és/vagy a  leányvállalataink és  forgalmazó hálózataink  nem lesznek képesek az adott szolgáltatást vagy tartalmat biztosítani az ?n számára.    

Az információkat felhasználhatjuk és felfedhetjük az általunk szükségesnek vagy megfelel?nek vélt módon: (a) az alkalmazandó jogszabályok értelmében, beleértve az ?n tartózkodási helye szerinti országon kívül érvényben lév? jogszabályokat is; (b) jogi eljárásoknak való megfelelés érdekében; (c) k?z- és kormányhatóságoktól érkez? jogos kérések teljesítése érdekében, beleértve az ?n tartózkodási helye szerinti országon kívüli k?z- és kormányhatóságokat is; (d) a használati feltételeink érvényesítése érdekében; (e) a tevékenységünk és a  leányvállalataink  és forgalmazó hálózataink tevékenységeinek védelme érdekében; (f) a mi, vagy  leányvállalataink, forgalmazó hálózataink, ?n vagy mások jogainak, bizalmas adatainak, biztonságának vagy tulajdonának védelme érdekében, beleértve az adatbiztonsági célokat is; (g) annak érdekében, hogy igénybe vehessük az általunk esetlegesen elszenvedett károk esetén rendelkezésre álló jogorvoslati lehet?ségeket vagy korlátozzuk a kár mértékét.

Azonosításra alkalmatlanná tett vagy  ?sszesített információk:  Felhasználhatunk és felfedhetünk  azonosításra alkalmatlanná tett vagy  ?sszesített információkat  (azaz olyan információkat, amelyek nem azonosítják ?nt vagy a digitális kínált bármely más felhasználóját)  bármilyen célra, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében másképpen kell eljárnunk.

TáVOLI SZOLGáLGATáSOK éS FRISSíTéSEK

Ahogyan az  a  Cat ?  Remote Services – Software Update Process   for select Product Link? Telematics and Cat Equipment Control Module Software, (Cat távoli szolgáltatások – Szoftverfrissítési folyamat egyes Product Link? telematikai és Cat berendezések vezérl?modul szoftvereihez) dokumentumban b?vebb bemutatásra került,  a készülék és az eszk?z konfigurációjától függ?en el?fordulhat, hogy  távolról használjuk a rendszeradatokat az alábbiak céljára:

 • Az általunk gyártott vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátott készülékek vizsgálata vagy frissítése (pl. a rendszerbeállítások frissítése vagy a Caterpillarral vagy a leányvállalatainkkal való kapcsolatfelvételhez használt kommunikációs szolgáltató kezelése).

 • Az ?n Cat  eszk?zére vonatkozó gépi m?veleteket vezérl? szoftverek frissítése, és el?fordulhat, hogy automatikusan elküldjük a szoftverfrissítési fájlokat az  eszk?zre  a frissítés el?készítéseként.

A távoli szoftverfrissítések általunk t?rtén? kezelésére és a távoli szoftverfrissítések kapcsán ?n számára rendelkezésre álló választási lehet?ségekre vonatkozó további információért lásd a  Cat ?  Remote Services – Software Update Process for select Product Link? Telematics and Cat Equipment Control Module Software   (Cat távoli szolgáltatások – Szoftverfrissítési folyamat egyes Product Link? telematikai és Cat berendezések vezérl?modul szoftvereihez) dokumentumot.

BIZTONSáG

észszer? szervezeti, m?szaki és adminisztratív intézkedéseket alkalmazunk az információk szervezetünk?n belüli védelmére.   Sajnos egyetlen átviteli és tárolási rendszer esetében sem garantálható a 100%-os biztonság.   Ha valamilyen okból kifolyólag úgy véli, hogy a velünk folytatott interakció már nem biztonságos (például úgy érzi, hogy a fiókja biztonságát veszélyezteti valami), kérjük, haladéktalanul értesítsen err?l minket az alábbi  ?Kapcsolatfelvétel”  részben foglaltakkal ?sszhangban.

SZEMéLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS  VáLASZTáSOK éS HOZZáFéRéS AZ ADATOKHOZ

Olvassa el a  Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozatot  és az egyéb alkalmazandó  adatvédelmi nyilatkozatokat, hogy megismerje a  jogait és  és választási lehet?ségeit az ?n Személyes adatainak általunk t?rtén? kezelése kapcsán.

EGYéB FONTOS INFORMáCIóK

Harmadik fél tartalma:  A jelen Adatkezelési nyilatkozat nem foglalkozik az alábbiakkal,  és azokért nem tartozunk felel?sséggel: (i)  olyan weboldalt vagy online szolgáltatást üzemeltet? bármely harmadik fél adatvédelmi, információs és egyéb gyakorlatai, amely weboldalra vagy szolgáltatásra a digitális kínálat hivatkozik (pl. az alkalmazásaink az ?n kényelme érdekében tartalmazhatnak hiperhivatkozást olyan harmadik fél által rendelkezésre bocsátott helyi id?járási információkra, amely féllel nem vagyunk üzleti kapcsolatban)  és (ii) valamely harmadik fél, például beszállító, szolgáltató vagy ügyfél által kezelt személyes adatok, még akkor is, ha az ilyen személyes információt a Caterpillar gy?jti vagy kezeli egyéb módon. Továbbá,  egy adott hivatkozás beszúrása egy digitális kínálatba nem jelenti a hivatkozott oldal vagy szolgáltatás általunk vagy  leányvállalatunk általi ajánlását.

Határon átnyúló továbbítások:  El?fordulhat, hogy az ?n adatait olyan országban tároljuk és dolgozzuk fel, ahol a  tevékenységünket végezzük,  vagy  ahol  a  szolgáltatóink végzik a tevékenységüket, és ?n a digitális kínálat  használatával  vagy adatok egyéb módon t?rtén? rendelkezésünkre bocsátásával,  a jelen  Adatkezelési nyilatkozattal  ?sszhangban hozzájárul az információknak az ?n tartózkodási helye szerinti országon kívüli továbbításához, beleértve az Egyesült államokat is, amelynek az adatvédelmi szabályai eltérhetnek az ?n országában érvényes szabályoktól.

Bizalmas információk:  Digitális kínálatunkat nem úgy alakítottuk ki, hogy olyan érzékeny személyes adatokat küldj?n nekünk, mint amilyenek a társadalombiztosítási számok, a faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallásra vagy egyéb meggy?z?désre, vagy genetikai jellemz?kre, büntetett el?életre vagy szakszervezeti tagságra vonatkozó információk.   Kérjük, hogy a digitális kínálatokon keresztül vagy egyéb módon ne küldj?n nekünk ilyen információkat.  

Forgalmazó hálózatok:  A forgalmazó hálózatok  rendelkezhetnek  saját adatvédelmi nyilatkozattal és adatkezelési szabályzattal.    Javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el ezeket a nyilatkozatokat.   Az ilyen nyilatkozatok és szabályzatok az adott keresked?re vonatkoznak, és nem érvényesek az  információk  általunk t?rtén?,  a jelen Adatkezelési nyilatkozatban, a  Caterpillar Globális adatvédelmi nyilatkozatban  és egyéb alkalmazandó  adatvédelmi  nyilatkozatokban foglaltak szerinti gy?jtésére, használatára, felfedésére vagy kezelésére.  

A JELEN ADATKEZELéSI NYILATKOZAT FRISSíTéSEI

A jelen Adatkezelési nyilatkozat módosulhat.   Az ennek az oldalnak a tetején látható ?UTOLSó FRISSíTéS” felirat mutatja, hogy mikor dolgozták át utoljára ezt az Adatkezelési nyilatkozatot.   Az esetleges módosítások az átdolgozott Adatkezelési nyilatkozat k?zzétételekor lépnek hatályba.   A digitális kínálat ?n általi használata azt jelenti, hogy ?n elfogadja az átdolgozott Adatkezelési nyilatkozatot.

KAPCSOLATFELVéTEL

Amennyiben kérdése van a jelen Adatkezelési nyilatkozattal kapcsolatban, forduljon hozzánk a  CatConnectSupport@cat.com címen.

影音资源